Space Design: Nao Harikae Graphic Design: Yoshie Fukushima Photograph: Fuminari Yoshitsugu, Manami Takahashi ™ & © Eric Carle LLC.